SamenSpraak Rivierenbuurt is een buurtinitiatief wat minimaal ondersteund wordt door het WOOR en ontwikkeld door Gilde Nederland

SamenSpraak: de opzet en onze werkwijze.

Protocol

Opzet
Vrijwilligers van SamenSpraak Rivierenbuurt bieden anderstaligen de gelegenheid Nederlands te spreken. Het gaat daarbij niet om Nederlandse les, maar om het informeel oefenen van Nederlands spreken en begrijpen en eventueel schrijven. Gehoopt wordt dat door het elkaar in huiselijke kring te ontmoeten en te praten over zelf-gekozen onderwerpen, de anderstalige de schroom tot spreken verliest en de kans op maatschappelijke integratie wordt vergroot.

Start
1. Anderstalige neemt contact op met coördinator die anderstalige uitnodigt voor intake-gesprek en toezegt dat vrijwilliger contact opneemt met anderstalige.
2. Coördinator informeert vrijwilliger.
3. Vrijwilliger belt anderstalige voor eerste afspraak, meestal bij anderstalige thuis om een beeld te krijgen van de gezinssituatie.
4. Wekelijkse samenkomsten van 1 à 11/2 uur.

Duur
1. In principe ca. 1 jaar, dit kan in overleg met coördinator worden verlengd.
2. Van beide kanten kan met de coördinator contact worden opgenomen als het niet klikt.
3. Houdt de anderstalige zich herhaaldelijk niet aan de gemaakte afspraken dan overlegt de vrijwilliger met de coördinator.

Afsluiting
1. Als besloten wordt het contact te beëindigen, schrijft de coördinator een briefje dat via de vrijwilliger naar de anderstalige gaat of wordt toegezonden.
2. De vrijwilliger overhandigt de anderstalige een certificaat (indien gewenst) als deze een jaar heeft deelgenomen aan SamenSpraak.
3. Bij tussentijds afhaken door anderstalige is het van belang v.w. rapportage aan het ministerie (i.v.m. subsidie) om te weten waarom wordt gestopt. Probeer als vrijwilliger dit te weten te komen en geef het door aan de coördinator. Denk daarbij aan de mogelijkheid dat de anderstalige een persoonlijke reden heeft die niet wordt genoemd.

Vervolg voor vrijwilliger
1. Er komt een nieuwe anderstalige.
2. Vrijwilliger neemt een pauze.