SamenSpraak Rivierenbuurt is een buurtinitiatief wat minimaal ondersteund wordt door het WOOR en ontwikkeld door Gilde Nederland

Voor u geselecteerde en relevante weblinks.

Weblinks

Integratie en inburgering
www.ind.nl De site van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Hierop vindt u algemene informatie over de verstrekking van visa en andere verblijfsvergunningen. www.forum.nl De site van FORUM, het instituut voor multiculturele ontwikkeling.

Nederlands als tweede taal
www.nederlandsalstweedetaal.nl Deze site verschaft informatie over studiemateriaal voor mensen die Nederlands willen leren en geeft de mogelijkheid om lespakketten te bestellen. Ook presenteert de site online quizzen en oefeningen.
www.taalunie.org De website van de Taalunie: een organisatie die zich bezighoudt met taalbeleid en de ontwikkeling van taalvoorzieningen gericht op de Nederlandse taal. www.taalnet.nl Deze site is beschikbaar in maar liefst tien talen. En biedt een digitale cursus Nederlands voor oud- en nieuwkomers, waarvan de eerste lessen gratis zijn. Ook vindt u er taalspelletjes en links naar online woordenboeken in twaalf talen.
www.learnonline.nl Nu via internet Nederlandse spelling en grammatica leren. Learn Online is geschikt voor zelfstudie thuis of als ondersteuning bij de Nederlandse les.

Onderwijs
www.cinop.nl Website van het Centrum voor Innovatie van Opleidingen.
www.kennisnet.nl Deze website is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar informatie over lager of voortgezet onderwijs. Er staan ook nieuwslinks voor kinderen op. www.bureau-ice.nl Op deze site onder meer informatie over NT2-toetsen (onder ‘producten’)

Ministeries & overige overheden
www.overheid.nl Verschaft toegang tot alle websites van de Nederlandse overheid.
www.justitie.nl Het Ministerie van Justitie.
www.minbzk.nl Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
www.minocw.nl Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
www.minvws.nl Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
www.minszw.nl Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
www.grotestedenbeleid.pagina.nl De startpagina voor grote stedenbeleid.

Overig
www.staptwee.nl Stap Twee helpt vrijwilligersorganisaties die structureel aan de slag willen met intercultureel vrijwilligerswerk. Een organisatie die gaat werken met Stap Twee, wordt aantrekkelijk voor vrijwilligers met verschillende achtergronden.
www.uaf.nl De site van de Stichting voor Vluchteling Studenten UAF. Deze stichting ondersteunt studerende asielzoekers en vluchtelingen "door middel van geld, advies en begeleiding".
www.vluchtelingenwerk.nl De site van VluchtelingenWerk Nederland, een organisatie die opkomt voor vluchtelingen in Nederland die juridische en maatschappelijke hulp aan vluchtelingen biedt, én zich hardmaakt voor hun rechten.
www.nov.nl De website van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, die zich inzet voor de belangen van vrijwilligers.
www.samen.nl Site van Samenleving & Bedrijf, een netwerk van bedrijven die zich – naast de eigen bedrijfsvoering – als organisatie willen inzetten voor maatschappelijke belangen.
www.etv.nl Een website over educatieve televisie, ontstaan uit een samenwerkingsverband van vier grote steden in Nederland. Zij ontwikkelen laagdrempelige televisieprogramma’s voor volwassenen over taal, werk en vrije tijd.
www.sociaalraadslieden.nl Website van de Landelijke Vereniging Sociaal Raadslieden (LVSR). Deze vereniging biedt een vorm van maatschappelijke dienstverlening en richt zich op het kosteloos en laagdrempelig adviseren aan ‘gewone’ burgers op sociaal en juridisch gebied. Denk hierbij aan het helpen met het invullen van belangrijke formulieren.
www.obvdenhaag.nl De site van de stichting Ontmoeting Buitenlandse Vrouwen (OBV). De stichting geeft Nederlandse les aan buitenlandse vrouwen, en maakt ze wegwijs in de maatschappij. De organisatie kent veel zusterorganisaties, zoals de VrouwenTaalgroep in Zeist (VTZ) en het Leer- en Ontmoetingsproject voor Vrouwen (LOV) in Rotterdam.
www.50plusnet.nl Een nieuwe toepassing voor senioren op internet! Op 50plusnet kunnen 50plussers leeftijdgenoten ontmoeten, mailen en chatten om vervolgens samen of in clubverband activiteiten te ondernemen. Het doel van 50plusnet is voorkomen van sociaal isolement door senioren in de gelegenheid te stellen hun sociale netwerk uit te breiden.
www.woor.nl De site van stichting Welzijn, Ontmoeting en Ondersteuning Rivierenbuurt.
www.gilde-samenspraak.nl Mensen van vijftig jaar en ouder die hun kennis en ervaring aan anderen willen overdragen, sluiten zich aan bij een lokaal Gilde.